جزئیات عسل جعفری

صفحه اصلی / محصول ها

توضیحات

عسل جعفري
خواص عسل جعفري
بسیار مقوی، خلط آور، ملین، دفع کننده سنگ کلیه

منطقه رویش گیاه
کشتزارهای منطقه اصفهان

زمان برداشت عسل
اوایل تیرماه تا اواسط مردادماه

مشخصات گیاه جعفری

گیاهی دو ساله به ارتفاع سی سانتی متر تا یک متر و دارای ریشه راست دوکی شکل یا متورم (بر حسب نژادهای مختلف) و به رنگ مایل به زرد است. به حالت وحشی می روید و در بعضی نواحی پرورش داده می شود. برگ های جعفری، شفاف به رنگ سبز تیره، دارای بریدگی های لوزی یا مثلث شکل با تقسیمات فرعی است. برگ های قسمت فوقانی ساقه آن، منقسم به قطعات باریک و نوار مانند با ظاهری متفاوت از برگ های تحتانی می باشد. گل هائی کوچک مایل به سبز و مجتمع به صورت چتر مرکب دارد. در قاعده اشعه چترهای اصلی و فرعی آن، زائده های باریک و غیر منقسم دیده می شود. میوه آن کوچک و به درازای ۲ میلیمتر به قطر یک میلی متر یا کمی بیشتر به رنگ سبز و دارای بو و طعم بسیار معطر است. ریشه جعفری معمولی نازک ولی محکم است که در تغذیه از آن استفاده نمی شود. عمق ریشه زیاد است (گاهی تا عمق ۱۶۰ سانتی متر) از آنجائیکه جفعری دارای ریشه های فرعی کمی می باشد، به همین دلیل برای به سازی خاک مناسب نیست و بنابراین در تناوب زراعی جایی ندارد.