جزئیات عسل دن

صفحه اصلی / محصول ها

توضیحات

عسل دن
خواص عسل دن
بر طیف وسیعی از میکروارگانیسمها شامل باکتریهای گرم مثبت، منفی، مخمر و قارچهای رشته ای ، اثر ضدمیکروبی بسیار خوبی در مقابل میکروارگانیسمهای ، تصفیه خون و رفع التهاب و درمان دل درد.

طبع:گرم

مناطق رویش گیاه :نواحی جنوبی کشور مانند ( کازرون و ..)

زمان برداشت عسل:اواسط اردیبهشت

معرفی و گیاه شناسی گهنه یا دن:
گیاه لعل کوهستان که به طور محلی به آن "دن" ،" دنک" یا موشکورک می گویند گیاهی است از خانواده چتریان که درمناطق جنوبی ایران می روید. گِهنَه یکی از گیاهان دارویی مرتعی می باشد که خواص دارویی بسیاری برای آن بر شمرده اند که از آن جمله تصفیه خون و رفع التهاب و درمان دل درد می باشد . گلهای بنفش و سبز گِهنَه را شسته و سپس خشک می کنند و بصورت پودر در آورده و با گیاهان دیگری چون زنیان و زیره و بو مادران (گل سَربَرِزَه) ترکیب کرده و برای رفع تندی و تیزی آنها نبات پودر شده یا شکر اضافه می کنند و معجونی قوی درست می کنند که برای درمان ناراحتی های گوارشی و نفخ معده بسیار موثر است .