جزئیات عسل آویشن

صفحه اصلی / محصول ها

توضیحات

نتیجه تصویری برای آویشن کوهی

عسل آويشن
خواص عسل آويشن
تقویت حافظه و انرژی زا ، مفید برای عادت های ماهیانه دردناک ، مقوی مغز و اعصاب، مفید برای دردهای شکمی و روده، مفید برای سرفه و گلودرد و دیابت، ضد زخم معده، ضد سرفه، ضد ضعف و بی حالی.

طبع: گرم

منطقه رویش گیاه آویشن
دامنه های کوه البرز و سبلان ، دشتهای اطراف تهران

زمان برداشت عسل
از اوایل فصل تابستان

معرفی و گیاه شناسی آویشن
آویشن T.vulgaris گیاهی است بومی نواحی شرقی مدیترانه با عدد کروموزومی ۳۰= ۲n ، گیاهی چند ساله با بوته های متراکم و پر شاخه ، ریشه مستقیم و کم و بیش چوبی با انشعابات فراوان ، ساقه مستقیم و چهار گوش دارد که ارتفاع بوته معمولاً بین ۲۰ تا ۵۰ سانتی متر است. پائین ساقه چوبی است در حالی که قسمت های فوقانی آن سبز رنگ بوده و انشعابات فراوانی دارد. برگ ها کوچک، متقابل و کم و بیش نیزه ای شکل و بدون دمبرگ هستند.
میوه فندقه ( شیز و کارپ چهار فندقه ) به رنگ قهوه ای تیره به طول ۲-۱ میلی متر است که داخل میوه چهار بذر به رنگ قهوه ای تیره وجود دارد.